Cancel Preloader

تست اشعه ایکس رباتیک ثابت

این دستگاهها اتاقهای ثابتی هستند که با دیوارهای سربی قطور پوشانده شده و در برابر عبور اشعه X ایمن گردیده اند. در این اتاقکها ربات مخصوصی قطعه مرود تست را در زوایای مختلف جلوی مولد اشعه X قرار داده و در سمت دیگر اشعه عبوری از قطعه در بخش Intensifier (آشکار ساز) به تصاویر دیجیتالی سیاه وسفید تبدیل میگردد. تهایتا تصاویر تشکیل شده توسط اپراتور یا توسط سیتم هوشمند تشخیص تصاویر بررسی شده و گزارش صحت یا عدم صحت قطعه صادر خواهد شد.

عدم قطعیت اندازه گیری به زبان ساده
هدف از تدوین این کتاب، معرفی مقوله عدم قطعیت اندازه گیری است. هر اندازه گیری با عدمم قطعیت همراه است.نتیجه ی اندازه گیری فقط در صورتی کامل خواهد بود که ...
دانلود مقاله
شناسایی عیوب ریخته گری
بطور عمومي كيفيت قطعات ريختگي از نظر 5 مشخصه عمده تحت عنوان (5S) نيازمند آگاهي، كنترل و رعايت حدود استاندارد است و ...
دانلود مقاله
مدیریت کیفیت جامع (TQM)
بسیاری از مشکلات و مسائل کیفی از فرآیندهای تولیدی یا عملیاتی یک شرکت ناشی نمیشوند، بلکه از فعالیت های بازاریابی، خدمات پس از فروش، مالی، اداری یا پرسنلی نشأت میگیرند و...
دانلود مقاله
Previous
Next