Cancel Preloader

تست سونیک

تست سونیک تستی است که از بررسی و تحلیل امواج صوتی منتشر شده از قطعه در اثر برخورد چکشی استاندارد ایجاد میگردد. با استفاده از تست سونیک میتوان پدیده هایی شبیه به :

  • عدم یکسانی بودن هندسی
  • عدم یکسانی در ساختار کریستالی جامد
  • تفاوت در سختی قطعه
  • وجود تَرَک
  • وجود حفرات ریخته گری رو سطحی و زیر سطحی تفاوت جرم را اندازه گیری کرد.

از مشخصات و مزیتهای بارز این تست میتوان به موارد زیر اشاره نمود :

  • سرعت بسیار بالا
  • اعتماد پذیری بالای 75 درصد
  • عدم تخریب
  • قیمت نسبتا مناسب
عدم قطعیت اندازه گیری به زبان ساده
هدف از تدوین این کتاب، معرفی مقوله عدم قطعیت اندازه گیری است. هر اندازه گیری با عدمم قطعیت همراه است.نتیجه ی اندازه گیری فقط در صورتی کامل خواهد بود که ...
دانلود مقاله
شناسایی عیوب ریخته گری
بطور عمومي كيفيت قطعات ريختگي از نظر 5 مشخصه عمده تحت عنوان (5S) نيازمند آگاهي، كنترل و رعايت حدود استاندارد است و ...
دانلود مقاله
مدیریت کیفیت جامع (TQM)
بسیاری از مشکلات و مسائل کیفی از فرآیندهای تولیدی یا عملیاتی یک شرکت ناشی نمیشوند، بلکه از فعالیت های بازاریابی، خدمات پس از فروش، مالی، اداری یا پرسنلی نشأت میگیرند و...
دانلود مقاله
Previous
Next