Cancel Preloader

تست ذرات مغناطیسی

این تست روشی ارزان قیمت برای تشخیص ترکهای سطحی در فلزات و آلیاژهای پارا مگنتیک (مگنت شونده) است. در این روش مایعی که حاوی ذرات بسیار ریز آهن رنگ شده با رنگ حساس به UV است بر روی سطح قطعه ای که در میدان مغناطیسی قرار گرفته پاشیده میشود. این ذرات آهن در مرز ترکها به دلیل تمرکز میدان مغناطیسی چسبیده و با تاباندن نور UV به رنگ سبز خودنمایی میکنند. خطهای سبز رنگ در این نوع تست نشانگر وجود ترکهای سطحی است.

عدم قطعیت اندازه گیری به زبان ساده
هدف از تدوین این کتاب، معرفی مقوله عدم قطعیت اندازه گیری است. هر اندازه گیری با عدمم قطعیت همراه است.نتیجه ی اندازه گیری فقط در صورتی کامل خواهد بود که ...
دانلود مقاله
شناسایی عیوب ریخته گری
بطور عمومي كيفيت قطعات ريختگي از نظر 5 مشخصه عمده تحت عنوان (5S) نيازمند آگاهي، كنترل و رعايت حدود استاندارد است و ...
دانلود مقاله
مدیریت کیفیت جامع (TQM)
بسیاری از مشکلات و مسائل کیفی از فرآیندهای تولیدی یا عملیاتی یک شرکت ناشی نمیشوند، بلکه از فعالیت های بازاریابی، خدمات پس از فروش، مالی، اداری یا پرسنلی نشأت میگیرند و...
دانلود مقاله
Previous
Next