Cancel Preloader

کالیبراسیون ماشین ابزار

بخش کالیبراسیون این شرکت جهت ارائه خدمات کالیبراسیون ماشین ابزارها[1] و دستگاههای اندازه گیری  سه بعدی[2]  و همچنین دستگاههای پرس تجهیزات و امکانات و نیروی متخصص لازم را فراهم نموده است. همچنین مجوزهای مورد نیاز از سازمان استاندارد ایران[3]  در خصوص انجام عملیات کالیبراسیون دریافت گردیده است.

این امکانات و تجهیزات همگی بر اساس تکنولوژی روز دنیا و از شرکتهای معروف اروپایی خریداری گردیده و برای استفاده در شرایط مخصوصی نگه داری میشوند.


[1] Machine tools

[2] Coordinate Measuring Machines CMM

[3] ISIRI

عدم قطعیت اندازه گیری به زبان ساده
هدف از تدوین این کتاب، معرفی مقوله عدم قطعیت اندازه گیری است. هر اندازه گیری با عدمم قطعیت همراه است.نتیجه ی اندازه گیری فقط در صورتی کامل خواهد بود که ...
دانلود مقاله
شناسایی عیوب ریخته گری
بطور عمومي كيفيت قطعات ريختگي از نظر 5 مشخصه عمده تحت عنوان (5S) نيازمند آگاهي، كنترل و رعايت حدود استاندارد است و ...
دانلود مقاله
مدیریت کیفیت جامع (TQM)
بسیاری از مشکلات و مسائل کیفی از فرآیندهای تولیدی یا عملیاتی یک شرکت ناشی نمیشوند، بلکه از فعالیت های بازاریابی، خدمات پس از فروش، مالی، اداری یا پرسنلی نشأت میگیرند و...
دانلود مقاله
Previous
Next