Cancel Preloader

کالیبراسیون دستگاه پرس

با بالا رفتن کیفیت قطعات پرسی مورد نیاز صنعتی و با توجه به هزینه روز افزون انرژی و مواد اولیه همچنین نیروی کار و قالبهای مصرفی پرس ها ، کیفیت و دقت پرس ها به یکی از مسائل بسیار مهم در صنعت پرس کاری تبدیل شده است. کالیبراسیون پرس ها و صحه گذاری دقت آنها امکان خرابی قالب ها را به حداقل رسانده و کیفیت قطعات تولید را افزایش میدهد در نتیجه میزان ضایعات قطعات به صورت چشم گیری کاسته شده و سود فراوانی برای شرکتهای تولید به همراه خواهد آورد.

عدم قطعیت اندازه گیری به زبان ساده
هدف از تدوین این کتاب، معرفی مقوله عدم قطعیت اندازه گیری است. هر اندازه گیری با عدمم قطعیت همراه است.نتیجه ی اندازه گیری فقط در صورتی کامل خواهد بود که ...
دانلود مقاله
شناسایی عیوب ریخته گری
بطور عمومي كيفيت قطعات ريختگي از نظر 5 مشخصه عمده تحت عنوان (5S) نيازمند آگاهي، كنترل و رعايت حدود استاندارد است و ...
دانلود مقاله
مدیریت کیفیت جامع (TQM)
بسیاری از مشکلات و مسائل کیفی از فرآیندهای تولیدی یا عملیاتی یک شرکت ناشی نمیشوند، بلکه از فعالیت های بازاریابی، خدمات پس از فروش، مالی، اداری یا پرسنلی نشأت میگیرند و...
دانلود مقاله
Previous
Next