Cancel Preloader

تست ماشین آلات

در قسمت کالیبراسیون ، ماشین ابزارها استانداردهای متعددی قابل تست میباشد که معروفترین آنها استانداردهای ISO 3070, ISO230 , Renishaw Laser , Renishaw Ball bar است. انجام هر کدام از تستها و کالیبراسیون های فوق الذکر نیازمند ابزار آلات بسیار پیشرفته و دقیق و پرسنل مجرب است. این مجموعه بزرگترین لیست از اینگونه لوازم را در اختیار دارد. این لوازم توانمندی تست و کالیبراسیون را ارائه میدهند ، ولی نکته بسیار مهم در کالیبراسیون ماشین ابزار تنظیم ماشین بر اساس گزارشات دریافتی از ابزارهای کالیبراسیون است. معمولا تنظیمات به سه صورت مکانیکی و الکترونیکی و نرم افزاری و یا ترکیبی از آنها انجام می شود.

با توجه به تنوع مکانیکی ماشین آلات و بخش الکترونیکی و سیستم کنترل آنها حجم بسیار بالای اطلاعات برای تنظیم و اصلاح دستگاه های متنوع نیاز خواهد بود. تغییرات اینگونه تنظیمات بسیار حساس بوده و دقت ماشین را تضمین خواهد نمود. تغییرات این پارامترها توسط افراد بدون تخصص بعضا باعث توقف کامل دستگاه گردیده و صدمات جبران ناپذیری را ایجاد خواهد کرد.

عدم قطعیت اندازه گیری به زبان ساده
هدف از تدوین این کتاب، معرفی مقوله عدم قطعیت اندازه گیری است. هر اندازه گیری با عدمم قطعیت همراه است.نتیجه ی اندازه گیری فقط در صورتی کامل خواهد بود که ...
دانلود مقاله
شناسایی عیوب ریخته گری
بطور عمومي كيفيت قطعات ريختگي از نظر 5 مشخصه عمده تحت عنوان (5S) نيازمند آگاهي، كنترل و رعايت حدود استاندارد است و ...
دانلود مقاله
مدیریت کیفیت جامع (TQM)
بسیاری از مشکلات و مسائل کیفی از فرآیندهای تولیدی یا عملیاتی یک شرکت ناشی نمیشوند، بلکه از فعالیت های بازاریابی، خدمات پس از فروش، مالی، اداری یا پرسنلی نشأت میگیرند و...
دانلود مقاله
Previous
Next