Cancel Preloader

ربات SCARA Type

یکی از انواع رباتهای تولید شده توسط این شرکت هستند این رباتها با استفاده ار فضای کاری استوانه ای امکان جابجایی[1] و پالت گذاری [2] چسب زنی [3] تزریق فوم [4] را برای استفاده کننده ارائه میدهند. نرم افزار بسیار ساده و کاربری آسان همچنین طول عمر بالا و توان حمل آن ویژگیها این نوع رباتها هستند.

این رباتها در ابعاد مختلف و برای جابجایی وزن های متفاوت طراحی و ساخته میشوند.


[1] Pick & Place

[2] Palletizing

[3] Glowing

[4] Foam Injection

گالری تصاویر

عدم قطعیت اندازه گیری به زبان ساده
هدف از تدوین این کتاب، معرفی مقوله عدم قطعیت اندازه گیری است. هر اندازه گیری با عدمم قطعیت همراه است.نتیجه ی اندازه گیری فقط در صورتی کامل خواهد بود که ...
دانلود مقاله
شناسایی عیوب ریخته گری
بطور عمومي كيفيت قطعات ريختگي از نظر 5 مشخصه عمده تحت عنوان (5S) نيازمند آگاهي، كنترل و رعايت حدود استاندارد است و ...
دانلود مقاله
مدیریت کیفیت جامع (TQM)
بسیاری از مشکلات و مسائل کیفی از فرآیندهای تولیدی یا عملیاتی یک شرکت ناشی نمیشوند، بلکه از فعالیت های بازاریابی، خدمات پس از فروش، مالی، اداری یا پرسنلی نشأت میگیرند و...
دانلود مقاله
Previous
Next