Cancel Preloader

ربات همینگ

همینگ (چکش کاری) فرآیندی است که در آن قسمت داخلی و خارجی بدنه خودرو یا هرگونه سازه ورقی دیگر بعد از فرآیند ماستیک زنی بر روی یکدیگر برگردانده شده و پرس می شوند. در برخی موارد بعد از همینگ برای جلوگیری از صدا و لقی قطعات بعد از کارکرد لبه های برگشته در چند نقطه به یکدیگر جوش داده می شوند.

همینگ عموما به دو صورت پرسی و رباتیک انجام میگیرد. همینگ پرسها پرسهای ساده ای هستند که قالبهای بسیار پیچیده همینگ بر روی آنها نصب میگردد. این قالبها در دو مرحله[1] کار همینگ را بر روی قطعات به پایان میرسانند. در مرحله اول لبه قطعات تا 30 یا 45 درجه تا میخورد و در مرحله دوم لیه ها کاکلا پرس میشوند. همانگونه که گفته شد قالبهای همینگ به دلیل پیچیدگی بسیار گران قیمت هستند. همچنین برای تولید انبوه از آنها استفاده میگردد ولی برای تولیدات آزمایشی یا تولید قطعات بازار یدکی که از تیراز کمتری برخور دارند هزیته قالب همینگ مرقون به صرفه نیست و صتحبان صنایع ترجیح میدهند که از ربات برای همینگ استفاده نمایند.

رباتها برای انجام فرآیند همینگ نیازمند ابزار های بسیار خاصی هستند که امکان خم کاری و پرس کاری لبه ها را فراهم آورد. این ابزار ها همچنین باید به طریقی طراحی گردند که لبه ها در فرآیند خم کاری چروک نشده و بادکردگی در آنها مشاهده نشود. در بسیاری از موارد برای ایجاد سلول همینگ رباتیک از یک فیکسچر زیر کار به منظور ایجاد سطح تحمل نیروی همینگ استفاده میگردد. این فیکسچر طوری طراحی گردیده که صرفا زیر لبه های کار را پوشش میدهد و تحمل فشار ایجاد شده را دارد.

ولی روش جدید دیگری وجود دارد که در آن دیگر نیازی به ساخت و استفاده از فیکسچر های پیچیده هم نیست. در این روش صرفا با استفاده از یک فیکسچر ساده که فقط قطعه را ثابت نگه دارد ، میتوان فرآیند همینگ را با استفاده از ابزار زنده[2] انجام دارد. تصویر یکی از ابزار ها زنده ساخته شده توسط این شرکت در زیر آمده است.


[1] Pre Hemming + Hemming

[2] Hemming Live Tool(HLT)

عدم قطعیت اندازه گیری به زبان ساده
هدف از تدوین این کتاب، معرفی مقوله عدم قطعیت اندازه گیری است. هر اندازه گیری با عدمم قطعیت همراه است.نتیجه ی اندازه گیری فقط در صورتی کامل خواهد بود که ...
دانلود مقاله
شناسایی عیوب ریخته گری
بطور عمومي كيفيت قطعات ريختگي از نظر 5 مشخصه عمده تحت عنوان (5S) نيازمند آگاهي، كنترل و رعايت حدود استاندارد است و ...
دانلود مقاله
مدیریت کیفیت جامع (TQM)
بسیاری از مشکلات و مسائل کیفی از فرآیندهای تولیدی یا عملیاتی یک شرکت ناشی نمیشوند، بلکه از فعالیت های بازاریابی، خدمات پس از فروش، مالی، اداری یا پرسنلی نشأت میگیرند و...
دانلود مقاله
Previous
Next