Cancel Preloader

رباتهای کارتزین دستگاه تزریق

برای بیرون آوردن قطعه تزریق شده و قراردادن قطعات اضافه شونده[1] در داخل قالب قبل از تزریق از سیستمهای اتوماتیکی استفاده میشود که به ربات دستگاههای تزریق مشهورند. این رباتها دارای سه محور حرکتی بوده و میتوانند محصولات را بسیار سریع جابجا نموده و میزان تولید را افزایش دهند.

انواع مختلفی از این رباتها برای استفاده در دستگاههایی با سایزهای مختلف در این شرکت تولید گردیده است که وابسته به نوع دستگاه تزریق برای مشتریان طراحی و ساخته شده است.

[1] Insert Parts

گروه صنعتی نوین صنعتگر
عدم قطعیت اندازه گیری به زبان ساده
هدف از تدوین این کتاب، معرفی مقوله عدم قطعیت اندازه گیری است. هر اندازه گیری با عدمم قطعیت همراه است.نتیجه ی اندازه گیری فقط در صورتی کامل خواهد بود که ...
دانلود مقاله
شناسایی عیوب ریخته گری
بطور عمومي كيفيت قطعات ريختگي از نظر 5 مشخصه عمده تحت عنوان (5S) نيازمند آگاهي، كنترل و رعايت حدود استاندارد است و ...
دانلود مقاله
مدیریت کیفیت جامع (TQM)
بسیاری از مشکلات و مسائل کیفی از فرآیندهای تولیدی یا عملیاتی یک شرکت ناشی نمیشوند، بلکه از فعالیت های بازاریابی، خدمات پس از فروش، مالی، اداری یا پرسنلی نشأت میگیرند و...
دانلود مقاله
Previous
Next