Cancel Preloader

جوش کاری نقطه ای مقاومتی

رباتهایی که برای جوشکاری مقاومتی [1] مورد استفاده قرار میگیرد عمدتا رباتهای 6 محور هستند. این رباتها با آزادی زیاد رد حرکت امکان جوشکاری قطعات پیچیده را فراهم می آورند. در این نوع جوشکاری انتخاب فک جوش[2]  نکته بسیار مهمی در کیفیت و سرعت جوشکاری است.

انواع فک های جوش مقاومتی قابل ارائه توسط این شرکت به شرح زیر است:

نوع اول Vertical C Type : این نوع پر مصرف ترین نوع فک های جوشکاری است که برای جوشکاری بخشهای داخلی بدنه به بخشهای خارجی استفاده میگردد. دو مشخصه اصلی این نوع میزان عرض و ارتفاع فک است که دسترسی آنرا مشخص مینماید و مشخصه دیگر میزان باز شدن فک است که قدر عبور فک را از موانع محدود میسازد.

نوع دوم Horizontal C Type : این نوع فک برای جوشکاری قطعات به صورت افقی طراحی شده است و معمولا برای جوشکاری لبه ها استفاده میگردد. مشخصه های اصلی این فک ها عرض و ارتفاع و همچنین کورس حرکتی فک است.

 نوع سوم X Type : این نوع فک تنها فکی است که بخش ثابت ندارد و هر دو بخش آن به صورت هم زمان حرکت میکنند. این فک برای جوشکاری قطعاتی که از لحاظ ابعادی رقت بالایی ندارند بهترین گزینه است.


[1] Resistance welding

[2] Tourch

عدم قطعیت اندازه گیری به زبان ساده
هدف از تدوین این کتاب، معرفی مقوله عدم قطعیت اندازه گیری است. هر اندازه گیری با عدمم قطعیت همراه است.نتیجه ی اندازه گیری فقط در صورتی کامل خواهد بود که ...
دانلود مقاله
شناسایی عیوب ریخته گری
بطور عمومي كيفيت قطعات ريختگي از نظر 5 مشخصه عمده تحت عنوان (5S) نيازمند آگاهي، كنترل و رعايت حدود استاندارد است و ...
دانلود مقاله
مدیریت کیفیت جامع (TQM)
بسیاری از مشکلات و مسائل کیفی از فرآیندهای تولیدی یا عملیاتی یک شرکت ناشی نمیشوند، بلکه از فعالیت های بازاریابی، خدمات پس از فروش، مالی، اداری یا پرسنلی نشأت میگیرند و...
دانلود مقاله
Previous
Next