Cancel Preloader

بخش فروش ربات (بازرگانی)

در سال 2012 این شرکت اقدام به اخذ نمایندگی فروش شرکتهای ربات ساز در دفتر ترکیه نمود و در این راستا موفق به اخذ نمایندگی فروش برای رباتهای زیر گردیده است.

  1. NACHI
  2. KUKA
  3. FANUC
  4. ABB
  5. GSK
  6. Stone
  7. Step

در خصوص رباتهای دست دوم نیز این شرکت با توجه به دسترسی با بازارهای بین المللی امکان ارائه رباتهای دست دوم از برند های مطرح دنیا را میسر ساخته است. این رباتها هم برای فروش به مشتریان و هم برای استفاده در پروژه های رباتیک شرکت مورد استفاده قرار خواهند گرفت. فرم خاصی برای انتخاب ربات طراحی گردیده است که مشتریان میتوانند با پر کردن این فرم اطلاعات مورد نیاز در خصوص رباتهای صنعتی ، قیمت و زمان تحویل را دریافت نمایند.

عدم قطعیت اندازه گیری به زبان ساده
هدف از تدوین این کتاب، معرفی مقوله عدم قطعیت اندازه گیری است. هر اندازه گیری با عدمم قطعیت همراه است.نتیجه ی اندازه گیری فقط در صورتی کامل خواهد بود که ...
دانلود مقاله
شناسایی عیوب ریخته گری
بطور عمومي كيفيت قطعات ريختگي از نظر 5 مشخصه عمده تحت عنوان (5S) نيازمند آگاهي، كنترل و رعايت حدود استاندارد است و ...
دانلود مقاله
مدیریت کیفیت جامع (TQM)
بسیاری از مشکلات و مسائل کیفی از فرآیندهای تولیدی یا عملیاتی یک شرکت ناشی نمیشوند، بلکه از فعالیت های بازاریابی، خدمات پس از فروش، مالی، اداری یا پرسنلی نشأت میگیرند و...
دانلود مقاله
Previous
Next