Cancel Preloader

تعویض سیستم کنترل ماشین ابزار

بعضی از ماشین ابزارها ساختار مکانیکی بسیار قوی و سالمی دارند ولی به دلیل مشکل موجود در سیستم کنترل توان اجرایی نداشته و عملا قادر به کارکرد مناسب نیستند. در این موارد پیشنهاد تعویض یا بازسازی سیستم کنترل ارائه خواهد شد. این پیشنهاد بر اساس نوع ماشین و قابلیتهای مورد انتظار مشتری از ماشین ارائه خواهد گردید. سیستمهای کنترلی قابل پیشنهاد از شرکتهای معروف و مطرح در دنیا خواهد بود. در زیر برخی از انواع سیستمهای کنترل قابل ارائه آورده شده است.

سیستمهای کنترلی قابل پیشنهاد از شرکتهای معروف و مطرح در دنیا خواهد بود. در زیر برخی از انواع سیستمهای کنترل قابل ارائه آورده شده است.

 • SIEMENS PLC and CNC Control Systems
 • HEIDENHAIN CNC Controls and Measuring Systems
 • ABB PLC and CNC Controls also Inverter Systems
 • FANUC CNC Controls + Drive Systems
 • FAGOR PLC and CNC Controls also Measuring Systems
 • GSK CNC Controls Systems
 • SYNTEC CNC Controls Systems
 • HUST CNC Controls
 • POWER AUTOMATION CNC Controls
 • OMRON and PHONIX PLC Controls
 • METRONIX MECAPION Drive systems for Servo controls
 • LINMOT Linear drive control systems
 • AUTONICS Measuring instrument and sensors 
 • BALLUFF Measuring instrument and sensors
 • FATEK PLC and HMI Systems
 • LG LS PLC and Inverter also AC Drive Systems
 • DELTA PLC and Ac Drive Systems
 • STONE AC Drive Systems
 • BEIJIR HMI systems
 • ADVANTEC industrial PC and control systems
 • AXIOMTEK industrial PC and control systems

خلاصه فعالیت

عدم قطعیت اندازه گیری به زبان ساده
هدف از تدوین این کتاب، معرفی مقوله عدم قطعیت اندازه گیری است. هر اندازه گیری با عدمم قطعیت همراه است.نتیجه ی اندازه گیری فقط در صورتی کامل خواهد بود که ...
دانلود مقاله
شناسایی عیوب ریخته گری
بطور عمومي كيفيت قطعات ريختگي از نظر 5 مشخصه عمده تحت عنوان (5S) نيازمند آگاهي، كنترل و رعايت حدود استاندارد است و ...
دانلود مقاله
مدیریت کیفیت جامع (TQM)
بسیاری از مشکلات و مسائل کیفی از فرآیندهای تولیدی یا عملیاتی یک شرکت ناشی نمیشوند، بلکه از فعالیت های بازاریابی، خدمات پس از فروش، مالی، اداری یا پرسنلی نشأت میگیرند و...
دانلود مقاله
Previous
Next