تجربه

میدانیم که تجربه بزرگترین آموزگار بشر در طول دوران ها است. مهمترین مقوله در تجربه، استفاده از آن و بهره گیری از تجربه کار آزمودگان است. در گروه صنعتی نوین صنعتگر، پایگاه مدیریت دانش و تجربه به کار اصلی نگهداری و اشاعه تجربیات گذشتگان برای پرسنل جدید را برعهده داشته و با عنایت به این گنجینه عظیم، همواره سعی بر آن است که تجربیات گذشته مجددا آزموده نشوند.

دانش فنی

علم، فناوری و دانش فنی بال های پرواز صنعتگر موفق است. دانش فنی زمانیکه با تجربه درهم بیامیزد، توان و جهشی ایجاد میکند که سر منشأ تغییر و تحولات بزرگ می شود. پرسنل و مدیران این گروه صنعتی با اتکا به دانای مطلق و با استفاده از دانش فنی همکاران خود می توانند محصولاتی بیافرینند که نظیر آن با این میزان تنوع در کمتر شرکت داخلی و خارجی قابل مشاهده است.

نوآوری

پرسنل پرتلاش شرکتهای گروه صنعتی نوین صنعتگر همواره معتقدند که فرآیندی را همیشه میتوان بهبود بخشید و هرکاری را میتوان به روش  انجام داد. در این راستا، نوآوری در محصولات این گروه یکی از ارکان بسیار مهم و پر اهمیت است که هزینه های اجرا و بهره برداری را کاهش داده و کیفیت و کمیت محصولات تولیدی را افزایش خواهد داد.

برخی محصولات ما

مقالات

آخرین مقالات

عدم قطعیت اندازه گیری به زبان ساده
هدف از تدوین این کتاب، معرفی مقوله عدم قطعیت اندازه گیری است. هر اندازه گیری با عدمم قطعیت همراه است.نتیجه ی اندازه گیری فقط در صورتی کامل خواهد بود که ...
دانلود مقاله
شناسایی عیوب ریخته گری
بطور عمومی کیفیت قطعات ریختگی از نظر 5 مشخصه عمده تحت عنوان (5S) نیازمند آگاهی، کنترل و رعایت حدود استاندارد است و ...
دانلود مقاله
مدیریت کیفیت جامع (TQM)
بسیاری از مشکلات و مسائل کیفی از فرآیندهای تولیدی یا عملیاتی یک شرکت ناشی نمیشوند، بلکه از فعالیت های بازاریابی، خدمات پس از فروش، مالی، اداری یا پرسنلی نشأت میگیرند و...
دانلود مقاله
Previous
Next

مجموعه مقالات یادگیری ماشین

الگوی اروپایی سرآمدی تجاری که اکنون به نام الگوی سرآمدی EFQM شناخته می شود، در سال 1991 به عنوان چهارچوبی برای خودارزیابی سازمانی و بعنوان مبنایی برای قضاوت در مورد داوطلبان جایزه اروپایی کیفیت که اولین بار در سال 1992 اعطا شد، مغرفی گردید.

دانلود

یکی از جنبه های مهم سیستم کدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ایزو9001 ویرایش 2008، تهیه و تدوین مدارک و سوابق مورد نیاز است. مستندسازی، انتقال مقاصد و ثبات و یکنواختی اقدامات را میسر میکند.

دانلود

استقرار هر سیستمی بدون روش هایی برای تصدیق این امر که آیا آنچه انجام میشود، مطابق با همان چیزی است که قرار بود صورت گیرد یا خیر، اتلاف وقت و تلاش است. ممیزی، رکن مهمی از سیستم تضمین کیفیت است و…

دانلود

اشتراک برای خبرنامه

[newsletter_signup_form id=1]

ارتباط مستقیم با مدیر عامل